AR-58/19

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2018 – AR-58/19

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Skupina Prva objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe in še ni bilo sprejeto s strani nadzornega sveta družbe.


Družba bo informacijo o sprejemu revidiranega Letnega poročila objavila najkasneje v 15 dneh po sprejemu le tega s strani pristojnega organa družbe.


Letno poročilo za leto 2018 bo od 06.05.2019 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

Pripeti dokumenti:
 Letno Poročilo Prva Group 2018


2020 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA