AR-18/22

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2021 – AR-18/22

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


SKUPINA PRVA, d.d. objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe na svoji seji z dne 21.04.2022 pa ga je sprejel nadzorni svet družbe.


Letno poročilo za leto 2021 je od 21.04.2022 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.


 

Pripeti dokumenti:
 Konsolidirano letno poročilo Skupine Prva, d.d. za leto 2021


2023 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA