AGM1-12/07

Objava sklica skupščine delničarjev – AGM1-12/07

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2)
uprava
družbe sklicuje
10. redno
sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v prostorih družbe na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, 24.05.2007 ob 12.00 uri

 

Uprava družbe

 

Datum: 19. 4. 2007

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Sklic skupščine z namero o ustanovitvi družbe Prva1

2020 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA