INI-444/19

Obvestilo o 22. skupščini družbe – INI-444/19

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o 22. skupščini družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA, d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Družba objavlja sklepe 22. redne skupščine delničarjev družbe SKUPINA PRVA, d.d., ki je potekala 17.06.2019 na sedežu družbe, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Besedilo sprejetih sklepov je razvidno v pripetem dokumentu.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:
 Obvestilo o sklepih 22. skupščine družbe


2019 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA