CA-1/09

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – CA-1/09

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 35. seji nadzornega sveta so se člani nadzornega sveta seznanili:


  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta,
  • s poročilom o poslovanju družbe Prva Group plc. na dan 30.9.2009
  • s poročili o poslovanju hčerinskih družb na dan 30.9.2009
  • s plani hčerinskih družb za leto 2010,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije

Člani nadzornega sveta so prav tako sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe Prva Group plc. za leto 2010, ter podprli naslednji odločitvi:

  • da hčerinska družba v Srbiji, to je Garant penzijsko društvo a.d. pripoji pokojninsko družbo Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Srbija,
  • da se po pripojitvi pokojnskega sklada hčerinske družbe Prima Pensie s.a. Romunija k družbi Banca Comerciala Romana s.a. v mesecu februarju 2010, izvede likvidacijo hčerinske družbe v Romuniji.

2020 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA