INI-175/21

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-175/21

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Prve Group plc. je na svoji 29. korespondenčni seji ki je potekala med 11.3.2021 in 25.3.2021 med drugim:  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanil s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 12 2020,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2021 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA