INI-305/20

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-305/20

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na 56. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 14.5.2020, so člani nadzornega sveta:  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2019 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2019,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2020,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2019,
  • potrdili odločitev uprave o neizplačilu nagrade za delo v letu 2019,
  • predlagali skupščini družbe nove člane nadzornega sveta za naslednji mandat in revizijsko hišo za leto 2020, 2021 in 2022 ter potrdili predlog sklica skupščine,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu od 14.5.2020 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.


2020 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA