INI-327/19

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-327/19

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na 54. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 16. 5. 2019, so člani nadzornega sveta:  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2019,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2018,
  • potrdili višino nagrade, ki se za uspešno delo v letu 2018 izplača upravi družbe,
  • se seznanili z izjavo predsednice uprave ga. Alenke Žnidaršič Kranjc o njenem predčasnem zaključku mandata in preoblikovanju uprave Skupina Prva iz dvo v enočlansko. Nadzorni svet za predsednika uprave imenuje g. Boštjana Škufco Zaverška, dosedanjega člana uprave, za 4 letni mandat, s pričetkom veljave 1.6.2019.
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu od 16. 5. 2019 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Pripeti dokumenti:
 Tiskovno sporočilo


2019 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA