INI-598/19

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-598/19

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
 


Na 26. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 13. avgustom in 30. avgustom 2019, so člani nadzornega sveta:  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2019,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

2020 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA