INI-615/20

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-615/20

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 


Na 28. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 14. avgustom in 31. avgustom 2020, so člani nadzornega sveta: • izvolili predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika,
 • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
 • izvolili člane revizijske komisije,
 • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
 • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2020,
 • potrdili pogodbo o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leta 2020,2021 ter 2022 z revizijsko hišo Grant Thornton Audit d.o.o.,
 • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.


   


   


2022 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA