INI-706/18

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-706/18

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na 24. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 14. avgustom in 30. avgustom 2018, so člani nadzornega sveta:  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2018,
  • potrdili pogodbo o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leto 2018 z revizijsko hišo KPMG,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

2019 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA