TOS-61/21

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic – TOS-61/21

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

Družba SKUPINA PRVA, d.d., na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 150. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 in skladno z Programom odkupa lastnih delnic razreda A z oznako PPDM z dne 20.06.2017, objavlja v priponki obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic.Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:
 Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic


2022 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA