INI-467/22

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako PPDT iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register – INI-467/22

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako PPDT iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe SKUPINA PRVA d.d. obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani, dne 05.07.2022, s sklepom opr. št. Srg 2022/54871 v sodni register vpisalo sklep skupščine z dne 17.6.2022, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe SKUPINA PRVA d.d. z oznako PPDT (ki kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji) iz trgovanja na organiziranem trgu.


Vpis sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register je družba SKUPINA PRVA d.d. prejela dne 05.07.2022.


Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.


Sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati s potekom dveh let od njegovega vpisa v sodni register.

Pripeti dokumenti:
 Sklep sodišča


2023 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA