SAR-38/19

Polletno poročilo – SAR-38/19

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Polletno poročilo

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA, d.d., objavlja nerevidirano konsolidirano polletno poročilo družbe za obdobje januar – junij 2019.


Besedilo nerevidiranega konsolidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2019 se nahaja v priponki.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:
 Polletno poročilo 2019


2019 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA