tiskovna sporočila  

Holding Skupina PRVA lani z večjim dobičkom od načrtovanegaPredstavniki slovenske entitete skupine PRVA Group: Roman Frelih, član uprave in Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice; Borko Vrečko, član uprave PRVE Pokojninske družbe; Janez Kranjc, predsednik uprave Skupine PRVA, Gregor Rovanšek, predsednik uprave PRVE Pokojninske družbe(Foto: Janez Marolt)

LJUBLJANA, 21. aprila 2023 – Nadzorni svet Skupine PRVA, ki velja za enega največjih zavarovalniških holdingov na JV Evrope, je na včerajšnji seji sprejel konsolidirano letno poročilo družbe za preteklo leto in potrdil gradiva za sklic skupščine. Obračunana neto zavarovalna premija je znašala 146,8 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2021 povečala za deset odstotkov. Čisti dobiček je znašal 7,78 milijona evrov oziroma tri odstotke več od načrtovanega za leto 2022.

Nadzorni svet Skupine PRVA, ki ima svoja podjetja s področja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in osebnih zavarovanj v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu, je na včerajšnji seji sprejel konsolidirano letno poročilo družbe za preteklo leto in gradiva za skupščino, ki bo predvidoma v juniju. Družbe Skupine so v letu 2022 uresničile 10-odstotno rast neto obračunane zavarovalne premije, ki je znašala 146,8 milijona evrov. Skupna sredstva v upravljanju so bila ob koncu leta 2022 1,44 milijarde evrov. Podjetja Skupine so imela v svojem portfelju ob koncu leta že 541.000 zavarovalnih polic. Čisti dobiček je v letu 2022 znašal 7,78 milijona evrov, kar je presežek načrtovanega, vendar šest odstotkov manj kot v letu 2021, kar je predvsem posledica dogajanj na finančnih trgih in izgub iz upravljanja premoženja.

Poleg slovenskih entitet, PRVE Osebne zavarovalnice in PRVE Pokojninske družbe, ključni steber matične družbe predstavlja pokojninska družba v Makedoniji. Lani je ta povečala prihodke iz poslovanja za deset odstotkov in ustvarila 2,45 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 32-odstotni delež dobička matične družbe. Tudi delež premije na tem trgu še naprej raste in je ob koncu leta 2022 dosegel več kot 92 milijonov evrov. Kot nadgradnjo svoje prisotnosti na makedonskem trgu Skupina napoveduje aktivna vlaganja in širitev z novo življenjsko zavarovalnico. S tem bo okrepila svoj položaj v državah regije Adria.

Prav tako uspešno sta leto 2022 zaključili tudi slovenski podjetji Skupine PRVA. PRVA Osebna zavarovalnica, ki je v letu 2022 dosegla slabih 14 milijonov evrov neto zavarovalne premije in tako za šest odstotkov presegla načrte, kar pa je pomenilo 13-odstotno rast glede na preteklo leto, je ustvarila 2,18 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. To pomeni 12 odstotkov več kot leto pred tem. PRVA Pokojninska družba, ki velja za največjega zasebnega ponudnika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in je bila marca 2023 na podlagi neodvisne raziskave revije Moje finance četrto leto zapored nagrajena z nazivom NAJ pokojninski sklad, je lani na individualnem in kolektivnem segmentu beležila 5-odstotno rast redne premije glede na preteklo leto. Družba je v letu 2022 ustvarila dobiček v višini 3,23 milijona evrov, od tega iz poslovanja 3,54 milijona evrov in izgubo iz naložb v višini 303.000 evrov, kar je posledica razmer na finančnih trgih v preteklem letu.

V Skupini oziroma njenih hčerinskih podjetjih so bile izvedene tudi kadrovske spremembe, s katerimi naj bi uresničevali svojo dolgoročno strategijo. Tako je vodenje Skupine prevzel Janez Kranjc, ki ga je na mestu predsednika uprave PRVE Pokojninske družbe nasledil Gregor Rovanšek, prej prvi mož Skupine Sava, Nataši Hajdinjak pa se je v upravi PRVE Osebne zavarovalnice pridružil Roman Frelih, večletni direktor sektorja za informatiko. Z Gregorjem Rovanškom pa v upravi pokojninske družbe ostaja Borko Vrečko.

Celotno letno poročilo Skupine PRVA in družb PRVA Osebna zavarovalnica ter PRVA Pokojninska družba je dostopno na spletnih straneh podjetij (www.prva.si, www.prvagroup.eu).

Ob dodatnih vprašanjih smo vam na voljo. Lep pozdrav.

Katerina Steiner

vodja komunikacij v Skupini PRVA

E: katerina.steiner@prva.si,

T: 041 616 766


Ključne besede:
2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA