Skupina PRVA (PRVA Group) je zavarovalniški holding sestavljen iz petih hčerinskih družb, ene življenjske zavarovalnice in štirih pokojninskih družb, ki delujejo na področju Jugovzhodne Evrope. Z več kot dvajset let izkušenj in z uvajanjem vedno novih zavarovalnih in finančnih produktov, ima danes več kot pol milijona zadovoljnih strank in več kot 1,5 milijarde evrov sredstev v upravljanju v štirih državah JV Evrope. Položaj ene izmed vodilnih finančnih institucij v Srednji in Vzhodni Evropi dosega s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter razvojem inovativnih produktov.

 

POSLANSTVO

Varnost v vseh življenjskih obdobjih
Naša osnovna naloga je skrb za varno prihodnost. V okviru pokojninskih zavarovanj želimo vsem aktivnim prebivalcem omogočiti, da svoj življenjski slog ohranjajo tudi po upokojitvi. S širjenjem ponudbe na ostale oblike osebnih zavarovanj odgovarjamo na izzive, s katerim se posamezniki srečujejo skozi celotno življenje. Strankam ponujamo varnost skozi partnerski odnos in zaupanje in si prizadevamo za rast in razvoj svojih zaposlenih kot tudi skupnosti, v kateri delujemo.

 

Vizija

Utrjujemo položaj ene vodilnih finančnih institucij v Srednji in Vzhodni Evropi. To dosegamo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter razvojem inovativnih produktov. Postati želimo najmočnejši izvajalec pokojninskega zavarovanja v regiji z najmanj 25-odstotnim tržnim deležem na vseh trgih, kjer je družba prisotna. Z rastjo pokojninskih zavarovanj se družba širi tudi na področje življenjskih zavarovanj in sicer na tistih trgih, kjer ima družba zaradi pokojninskih zavarovanj komparativne prednosti. Razvoj življenjskih zavarovanj sloni na razvoju pokojninskih rent in inovativnih produktov življenjskih zavarovanj, ki so dostopni čim širšemu krogu posameznikov.

 

Zgodovina

Skupina PRVA (PRVA Group) je bila ustanovljena decembra 2000 pod imenom PRVA Pokojninska družba, kot specializirana družba za pokojninska zavarovanja v Sloveniji. Na podlagi strokovnosti, znanja in kakovostnih izkušenj je v letu 2004 sledila ustanovitev prve pokojninske družbe v tujini. V naslednjih letih se je nadaljeval prodor na ostalih tujih trgih, leta 2007 v lastništvo PRVE vstopi Evropska banka za obnovo in razvoj, ki je bila v lastniško strukturo družbe vključena vse do leta 2017 oz. celotno predvideno obdobje.

Danes zavarovalniški holding Skupina PRVA upravlja življenjsko zavarovalnico, PRVO Osebno zavarovalnico v Sloveniji in štiri (4) pokojninske družbe v Evropi. PRVA Pokojninska družba velja za največjega izvajalca DPZ po številu zavarovancev in se lahko pohvali z najvišjim koeficientom kapitalske ustreznosti med vsemi ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, ostale družbe pa so KB Prvo penzisko društvo AD Skopje v Makedoniji, DDOR Garant v Srbiji in Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve sh.a. na Kosovu.

 

Obvladujoča družba skupine je Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d.

Ime podjetja:SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33,
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:https://www.prvagroup.eu
Leto Ustanovitve2000
Registrski vložekOkrožno sodišče v Ljubljani, št. vl. 1/33277
Ident. št. za DDV:SI28012593
Matična številka:1582330
Osnovni kapital:13.386.247,00 EUR
Celotni konsolidiran kapital na dan 31. 12. 201429.646.983,00 EUR
Predsednik upraveJanez Kranjc
Predsednik nadzornega svetaNicholas Andrew Lindsay Stuart

Uprava družbe

Nadzorni svet

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. marca 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. julija 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah. Na vzorčnem sporazumu 1, z vgrajeno vzajemnostjo o avtomatični izmenjavi podatkov med državami, temelji Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.

V skladu s Sporazumom se je Prva osebna zavarovalnica d.d. registrirala v FATCA register pri ameriški davčni upravi.

V skladu s Sporazumom se je Skupina Prva d.d. registrirala kot vodilna finančna institucija Skupine Prva v FATCA register pri ameriški davčni upravi s statusom “Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija”.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) Prve Group plc. je: DW3SMF.00000.LE.705


Članice Prva Group FATCA skupine (Naziv, ki je registriran v FATCA sistem) Tip registracije GIIN ali FATCA status Država
Skupina Prva d.d. Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGA DW3SMF.00000.LE.705 Slovenija
Prva osebna zavarovalnica d.d. Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGA DW3SMF.00001.ME.705 Slovenija
KB Prvo penzijsko društvo AD Skopje Limited Financial Institution / Makedonija

Poslovanje Skupine Prva je skladno z zahtevami FATCA in jih posamezne članice Skupine Prva izvajajo od 1. 7. 2014 dalje. Posamezne članice Skupine Prva pri tem ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

 

Več informacij o FATCA:

Koristne povezave v slovenskem jeziku:

Koristne povezave v angleškem jeziku:

2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA