AR-32/24

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2023 – AR-32/24

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP plc. – SKUPINA PRVA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


SKUPINA PRVA, d.d. objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.


Letno poročilo je pripravila uprava družbe in še ni bilo sprejeto s strani nadzornega sveta.


Družba bo informacijo o sprejemu revidiranega letnega poročila objavila najkasneje v 15 dneh po sprejemu le tega s strani pristojnega organa družbe.


Letno poročilo za leto 2023 bo od 06.05.2024 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

Pripeti dokumenti:
 Letno poročilo Prva Group 2023


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA