PSI-1706/06

Obvestilo o cenovno občutljivi informaciji – PSI-1706/06

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Obvestilo o cenovno občutljivi informaciji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 16.10.2006 sta člana uprave Lotti Natalija Zupančič in Jurij Giacomelli ter aktuar družbe Damir Verdev in Druga Penzija d.o.o., po predhodnem vplačilu denarnih zneskov v osnovni kapital družbe, vpisali skupaj 1.242 novih delnic razreda A izdajatelja Prva pokojninska družba d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana z nominalno vrednostjo delnice 10.000 SIT vsaka, ki predstavljajo skupaj 0,34% novega osnovnega kapitala družbe.

 

 
Uprava

 

Datum: 16. 10. 2006


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA