INI-149/24

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-149/24

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe SKUPINA PRVA d.d. je na svoji 34. korespondenčni seji, ki je potekala do dne 20. 3. 2024:  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanil s finančnim poročilom družbe SKUPINA PRVA d.d. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 12 2023 in
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA