INI-256/23

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-256/23

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Prve Group plc. je na svoji 64. redni seji ki je potekala dne 20.04.2023 med drugim:  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije, potrdil sprejete sklepe revizijske komisije in sprejel poročilo revizijske komisije za leto 2022,
  • sprejel konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2022 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2022,
  • se seznanil s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 2 2023,
  • sprejel poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2022,
  • predlagal skupščini v imenovanje obstoječega revizorja družbe za novo obdobje od 2023 do 2026,
  • potrdil predlog sklica skupščine družbe,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA