INI-836/20

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-836/20

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet SKUPINE PRVE, d.d.. se je na svoji 57. redni seji dne 16.12.2020 med drugim seznanil:  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 28. korespondenčne seje nadzornega sveta,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2020,
  • s plani hčerinskih družb za obdobje 2021-2023,
  • z izbrisom hčerinske družbe Prva zavarovalniško zastopniška družba.

Na isti seji so člani nadzornega sveta prav tako:  • sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe Prva Group plc. za obdobje 2021-2023,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA