INI-428/23

Poročilo o prejemkih za leto 2022 – INI-428/23

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Poročilo o prejemkih za leto 2022

Družba Skupina Prva d.d., objavlja Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja.


Naveden dokument je bila obravnavan tudi na skupščini družbe izvedeni dne 20.06.2023, na kateri se je skupščina družbe seznanila s Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2022.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:
 Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022,
 Poročilo revizorja o pregledu Poročila o prejemkih za poslovno leto 2022


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA