INI-387/24

Poročilo o prejemkih za leto 2023 – INI-387/24

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Poročilo o prejemkih za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami) in ZTFI-1 (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB s spremembami) SKUPINA PRVA d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Družba SKUPINA PRVA d.d., objavlja Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.


Naveden dokument je bil obravnavan tudi na skupščini družbe izvedeni dne 14.06.2024, na kateri se je skupščina družbe seznanila s Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2023.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:
 Poročilo o prejemkih 2023


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA