PSI-1863/06

Prva pokojninska družba pridobila licenco na Kosovu – PSI-1863/06

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Prva pokojninska družba pridobila licenco na Kosovu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Pokojninska družba na Kosovu z nazivom Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve sh.a. Prishtine (v prevodu Slovensko kosovski pokojninski sklad) z osnovnim kapitalom 4 milijone EUR, ki jo je v začetku septembra ustanovila Prva pokojninska družba, d. d., skupaj s kosovskim partnerjem Dukagjini Group, je 14. novembra 2006 pridobila licenco za upravljanje premoženja pokojninskih skladov na Kosovu in ustanovitev odprtega pokojninskega sklada.

Družba Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve sh.a. Prishtine, katere predsednik uprave je Avni Sejfuli, bo še letos pričela z aktivnim trženjem dodatnega pokojninskega zavarovanja na Kosovu, kjer pričakuje do konca prihodnjega leta 40.000 zavarovancev in 30 milijonov EUR sredstev v upravljanju.

Dukagjini Group je ena najpomembnejših finančnih skupin na Kosovu in ima 17 odstotni tržni delež na področju zavarovalništva. V zadnjem letu se je povezal z dvema slovenskima partnerjema pri skupnem nakupu kosovske največje pivovarne s Pivovarno Laško in nedavno lastniško povezavo s Pozavarovalnico Sava, ki je postala 51 odstotni lastnik družbe Dukagjini Group.

 

 
Uprava družba

 

Datum: 15. 11. 2006


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA