INI-267/24

Sklic na dokument: Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2023 – INI-267/24

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP plc. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe SKUPINA PRVA d.d., je na svoji seji dne 08.05.2024 obravnaval in sprejel  revidirano in konsolidirano letno poročilo SKUPINE PRVA d.d. za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.


Letno poročilo je bilo sprejeto v vsebini, ki jo je sestavilo poslovodstvo družbe in je bilo dne 29.04.2024 objavljeno na spletni strani http://seonet.ljse.si, ter je dostopno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu.


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA