PSI-1849/06

Tiskovna konferenca dne 14.11.2006 – PSI-1849/06

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Tiskovna konferenca dne 14.11.2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V torek, 14. novembra 2006, je bila tiskovna konferenca Prve pokojninske družbe, d. d. , na kateri je predsednica uprave dr. Alenka Žnidaršič Kranjc predstavila razvojne aktivnosti družbe v letu 2006 in nadaljnje širitve družbe na trge jugovzhodne Evrope. Članica uprave Lotti Natalija Zupančič je povedala, da bomo z novembrom pričeli redno objavljati dosežene, torej pripisane donosnosti vseh kritnih skladov PPD in pokazala, na kakšen način bomo objavljali podatke o donosnosti kritnih skladov. Član uprave Jurij Giacomelli pa se je dotaknil ključnih ugotovitev študije o dolgoročni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji, ki jo je za Prvo pokojninsko družbo pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 14. 11. 2006

Pripeti dokumenti: Tiskovna konferenca

2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA