PSI-1604/06

Tiskovna konferenca na Kosovu, napovedana za 29. september, preložena – PSI-1604/06

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Tiskovna konferenca na Kosovu, napovedana za 29. september, preložena

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Kot je že bilo objavljeno, je Prva pokojninska družba, d.d., dne 4. septembra 2006 ustanovila pokojninsko družbo na Kosovu z nazivom Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve sh.a. Prishtine (v prevodu Slovensko kosovski pokojninski sklad) z ustanovitvenim kapitalom 4 milijone EUR. Začasni licenci za upravljanje premoženja in ustanovitev odprtega pokojninskega sklada je pridobila 23. avgusta 2006, v kratkem pa pričakuje pridobitev trajne licence.

Zaradi statusnih sprememb nadzornega organa, pristojnega za podelitev trajne licence za opravljanje dejavnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja na Kosovu, ki so v teku, Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve sh.a. Prishtine na pridobitev trajne licence še vedno čaka. Zato je tiskovno konferenco, napovedano za 29. septembra, preložil na kasnejši čas.

Družbi Fondi Slloveno-Kosovar i pensioneve sh.a. Prishtine in Prva pokojninska družba, d.d., bosta javnost redno obveščali o nadaljnjih korakih razvoja kosovskega trga pokojninskega zavarovanja.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 28. 9. 2006


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA