PSI-1804/06

Tiskovna konferenca – PSI-1804/06

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana

Tiskovna konferenca

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V torek, 14. novembra 2006, ob 10:30 uri bo v poslovni stavbi Poteza na Železni cesti 18 v Ljubljani tiskovna konferenca Prve pokojninske družbe, d. d., na kateri bo uprava družbe predstavila naslednje teme:

– Tekoči rezultati za obdobje januar – september 2006, napoved rezultatov do konca leta in doseženi donosi pokojninskih skladov od leta 2001 do 2006.
– Razvojne aktivnosti Prve pokojninske družbe, d. d. in širitev na tuje trge
– Ključne ugotovitve raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja o dolgoročni vzdržnosti pokojninskega sistema, katere naročnik je Prva pokojninska družba, d. d.

Sporočilo za javnost bo objavljeno takoj po tiskovni konferenci.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 7. 11. 2006


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA